verksamhet1.jpg

WTO underkänner kinesiska handelshinder för råvaror

2012-02-27

Överprövningsorganet i WTO har meddelat att Kinas exportåtgärder på vissa av landets råvaror strider mot WTO:s regelverk. Branscher som berörs av utfallet är bland andra kemi- och stålindustrin.

Kina är den dominerande producenten och leverantören av strategiskt viktiga råvaror. Utslaget innebär att de tullar och kvoter som Kina använt på export av nio råvaror, bland annat magnesium, zink och kiselkarbid, strider mot WTO:s regelverk. För fem av de nio råvarorna är Kina det ledande producentlandet med en produktionsandel på över hälften av den globala produktionen. EU importerar sådana råvaror från Kina till ett värde runt en miljard euro per år.

Den 22 februari antog WTO:s tvistlösningsorgan överprövningsorganets rapport. Nästa steg är att Kina, inom en månad, ska redogöra för hur de kommer att anpassa sina åtgärder så att de fullt ut blir förenliga med WTO:s regelverk.

Handelskommissionär Karel de Gucht har i ett pressmeddelande uttalat att EU-kommissionen förväntar sig att Kina kommer att anpassa utfallet från domen till att omfatta även andra råvaror som exempelvis sällsynta jordartsmetaller.

 

Mer information

Läs om domen på WTO:s webbplats

 

Frågor besvaras av Olle Grünewald, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 73
E-post: olle.gr...@kommers.se

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies