doha.jpg

WTO och framtiden för det multilaterala handelssystemet

2013-12-05

Den 3-6 december äger WTO:s nionde ministerkonferens rum på Bali. Flera frågor ligger på bordet och framförallt hoppas man nå en uppgörelse om förenklade handelsprocedurer som skulle bli en viktig positiv injektion för världshandeln och den globala ekonomin. Om man inte lyckas komma överens riskerar detta att få betydande konsekvenser för WTO och det multilaterala handelssystemet. Många anser därför att Bali-mötet kommer att få en stor inverkan på WTO:s framtid.

I en ny rapport belyser Kommerskollegium frågorna: vad har WTO för roll i världen idag och varför behövs WTO? Vad betyder det att Doharundan inte kunnat avslutas? Vad är riskerna med ett försvagat WTO och vad kan göras för att stärka organisationen och det multilaterala handelssystemet?

Mer information:
Ladda ner studien: WTO, Doharundan och framtiden för det multilaterala handelssystemet

Frågor besvaras av:
Karin Eckerdal, Kommerskollegium
E-post: karin.e...@kommers.se
Telefon: 08-690 49 35

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies