ega-seminar.jpg

WTO-medlemmar eniga: viktigt att underlätta för tjänstehandel kopplad till miljövaror

2015-04-07

Budskapet om att tjänstehandel är en central faktor för en effektiv handel med miljövaror möts av positiva reaktioner på WTO.

På ett seminarium i Genève, under de pågående miljövaruförhandlingarna (EGA), belyste arrangören Kommerskollegium vikten av att förhandla om relaterade tjänster (indispensable services). Samtliga panelister - WTO, OECD och internationella representanter från industrin - var överens om att tjänster spelar en viktig roll för handeln som helhet.

WTO betonade att det inte är något juridiskt eller tekniskt problem att inkludera tjänster förutsatt att den politiska viljan finns. Det franska industriförbundet EPIA menade att tjänster som en del av EGA skulle bidra till att hålla avtalet levande. En panelist från ITC menade att handel i kluster av varor och tjänster behövs för ett effektivt miljövaruavtal.

Då både panel och åhörare var eniga gällande tjänster som en del av EGA gick diskussionen över till frågor om hur och när i processen tjänster bör inkluderas. Representanter från USA var dock mer tveksamma och menade att en process kring tjänster riskerar att försena förhandlingarna.

I seminariet deltog ett 150-tal personer från hela världen, bland annat ett flertal förhandlare från WTO.

Mer om EGA och indispensable services

Förhandlingarna om Environmental Goods Agreement (EGA) handlar om att ta bort tullar på miljövaror, exempelvis vindkraftverk och solpaneler. Enligt Kommerskollegium bör man också diskutera möjligheten att underlätta för handel med tillhörande tjänster så som installation och teknisk testning. Dessa tjänster är nödvändiga för att kunden ska kunna bruka varorna, annars kommer företag ha svårt att utnyttja avtalet fullt ut. Kommerskollegium har myntat begreppet "indispensable services" som beskriver de oumbärliga tjänster som efterfrågas i samband med köp av miljövaror.

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies