wto.jpg

WTO ger EU rätt att skydda sälar

2014-05-28

EU har rätt att förbjuda försäljning av sälprodukter för att värna om medborgarnas moraliska intressen av sälarnas välfärd. Detta är en av slutsatserna i den rapport som WTO:s överprövningsorgan offentliggjorde den 22 maj i sältvisten. Men vissa av reglerna för försäljning av sälprodukter är inte utformade på ett sätt som är förenligt med WTO:s regler. Det beror på att överprövningsorganet drar slutsatsen att undantaget för sälprodukter från inuiternas jakt medför godtycklig diskriminering mellan länder.

Utslaget i tvisten innebär att EU på sikt måste ändra sina regler för handel med sälprodukter. Nästa steg i tvisten är att parterna kommer överens om när EU senast ska ha ändrat reglerna för handel med sälprodukter så att de blir förenliga med WTO:s regler.

Tvisten handlar om EU:s regler för försäljning av sälprodukter som Kanada och Norge har begärt att få prövade i WTO. Idag är det förbjudet att sälja sälprodukter på EU marknaden. Det finns dock två undantag från förbudet för dels sälprodukter från inuiters jakt och dels sälprodukter från skyddsjakt. Utslaget i sältvisten ger en fingervisning om vilket handlingsutrymme WTO:s medlemsländer har för att ta hänsyn till moraliska intressen i regelverk som påverkar handeln.

Undantaget för sälprodukter från skyddsjakt prövades inte av WTO:s överprövningsorgan. Detta undantag medför enligt WTO-panelens slutsats (från november 2013) en otillåten diskriminering av importerade produkter. EU valde att inte överklaga denna slutsats, vilket betyder att panelens utslag i frågan ligger fast. Det är därför sannolikt att EU på sikt kommer att ta bort möjligheten att sälja sälprodukter från skyddsjakt. Det påverkar dock inte skyddsjakten av säl i sig utan endast försäljningen av produkter från jakten. Sverige är det enda EU-land som har använt undantaget för försäljning av sälprodukter från skyddsjakt.

Läs mer

Rapporten från WTO:s överprövningsorgan
EU-kommissionen om slutsatserna i överprövningsorganets rapport

Tidigare nyheter om sältvisten

WTO-tvist pågår om handel med
EUs förbud mot handel med salprodukter provat i WTO

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies