bygge2.JPG

WTO-förslag för de fattigaste länderna klart för beslut

2011-12-08

Ett förslag som skulle gynna tjänsteexport från de minst utvecklade länderna, MUL, inom WTO är klart för beslut under WTO:s åttonde ministerkonferens i Genève 15-17 december. Beslutet skulle innebära att WTO:s medlemsländer får möjlighet att ge särskilt förmånlig behandling till tjänsteexportörer från MUL – något som idag inte är tillåtet enligt WTO:s tjänstehandelsavtal, GATS.

EU och dess medlemsländer förväntas använda sig av undantaget för att ge fördelar (preferenser) som är av verklig betydelse för de minst utvecklade länderna. Dessa länders främsta intressen gäller exempelvis möjlighet att skicka experter och konsulter utomlands för att utföra tjänster samt förenklade licens- och kvalifikationskrav.

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies