visas-and-work-permits.jpg

Visum och arbetstillstånd som handelshinder

2015-03-17

I den moderna handeln måste personer kunna röra sig över gränser precis som varor, tjänster och kapital. Kostnader och krångel för visum och arbetstillstånd kan öka kostnader i handlande företag, leda till försenade leveranser, och ibland även till förlust av kunder och kontrakt. Detta visar Kommerskollegiums nya rapport Trade Costs of Visas and Work Permits.

Kostnader och osäkerhet förknippade med personrörlighet påverkar i högre grad företag som handlar mycket med tjänster, som ingår i globala värdekedjor och vars produktion är beroende av specialiserad kompetens. Företag som är små eller nya på marknaden är mest utsatta, eftersom de ofta har relativt mindre kapacitet än andra att hantera komplicerade procedurer.

"Att förenkla handelsprocedurer är inte bara viktigt för handel med varor", säger Emilie Anér, utredare på Kommerskollegium. "Principerna om harmonisering, förenkling och transparens skulle kunna minska gränsbyråkratin för personer på samma sätt som de gjort för varor."

Mer information

Frågor besvaras av Emilie Anér, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 76
E-post: emilie...@kommers.se

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies