solpaneler.jpg

Viss import av kinesiska solpaneler slipper skyddstull

2013-08-21

Företag inom EU som vill importera solpaneler från vissa kinesiska exportörer slipper betala antidumpningstull men kommer att få importera solpaneler till ett högre pris. Detta är innebörden av en uppgörelse mellan EU-kommissionen och kinesiska exportörer om ett så kallat provisoriskt prisåtagande. Åtagandet gäller från 6 augusti.

Den 5 juni i år fattade EU-kommissionen beslut om att införa provisoriska kraftfulla antidumpningsåtgärder mot den kinesiska exporten av solpaneler. Beslutet väckte debatt i medlemsländerna. Den uppgörelse som kommissionen nu gjort med vissa av de kinesiska exportörerna innebär att de förbundit sig att inte sälja sina produkter under ett visst pris mot att EU inte tar ut någon antidumpningstull. Men det är endast cirka 60 procent av Kinas export av solpaneler till EU som får importeras utan någon antidumpningstull. För volymer utöver den beslutade nivån tillämpas antidumpningstull. Antidumpningstull vid export till EU gäller även för de kinesiska företag som har valt att stå utanför uppgörelsent.

Beslut om definitiva åtgärder fattas i början av december i år.

Mer information:

Frågor besvaras av:

Isabelle Ahlström, Kommerskollegium
E-post: isabelle....@kommers.se

Telefon: 08-690 48 03

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies