Vill du ha kortfattade nyckelfakta om utrikeshandel?

2011-04-18

Kommerskollegium har samlat ett antal centrala nyckeltal för handel i en behändig folder i fickstorlek. Foldern finns att ladda ner eller att beställa kostnadsfritt.

Vilka är Sveriges viktigaste handelspartners? Hur många konsumenter och företag finns på EU:s inre marknad? Vilken andel av världshandeln har utvecklingsländerna? Dessa och 27 andra nyckelfakta hittar du i Kommerskollegiums nya folder, som är i ett litet och fickvänligt format.
 
Ladda ned foldern här

Beställ foldern här

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies