container1.jpg

Varuhandeln drabbas av krisen

2012-09-19

Trots nedgången av varuexporten fortsätter den att öka till Sveriges tio största exportmarknader med undantag för exporten till USA som backar. De tio länderna står för mer än 64 procent av Sveriges varuexport. Totalt sett minskade både exporten och importen av varor medan tjänstehandeln ökade kraftigt. Det visar Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel första halvåret 2012.

Sveriges varuexport minskade första halvåret 2012 med 0,5 procent, jämfört med motsvarande period 2011 och varuimporten minskade samtidigt med 1,9 procent. Det är framförallt till flertalet länder i södra Europa som varuexporten minskade kraftigt under det första halvåret 2012. Exporten till de krisdrabbade länderna Grekland, Italien, Portugal och Spanien minskade med mellan 16 och 35 procent. Sammanlagt utgör handeln med dessa länder 4,5 procent av Sveriges totala varuexport. Exporten till både Norge och Storbritannien ökade med 8 procent och till Danmark och Tyskland med 5 respektive 1 procent.

Till skillnad från varuhandeln ökade tjänstehandeln kraftigt mellan första halvåret 2011 och motsvarande period i år. Tjänsteexporten ökade under perioden med 9,3 procent. Det var bland annat en stark ökning av tjänsteexporten till de nordiska länderna som stod bakom ökningen. Tjänsteimporten ökade med 6,7 procent under perioden. Ökningen i tjänsteimporten kom företrädesvis från länder utanför EU.

Mer information:

Frågor om rapporten besvaras av Petter Stålenheim, Kommerskollegium
petter.st...@kommers.se
08-690 48 49


Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies