Bild på fraktfartyg i Istanbul

Var med och påverka när tullunionen med Turkiet ska förnyas

2017-03-02

Vilka handelshinder upplever ditt företag eller organisation i handeln med Turkiet? Hur bör handeln mellan EU och Turkiet se ut i framtiden? Nu finns möjlighet att komma med synpunkter och påverka den svenska ståndpunkten i förhandlingarna mellan EU och Turkiet.

EU och Turkiet planerar att inleda förhandlingar för att modernisera den 20 år gamla tullunion och utvidga den till att omfatta även handeln med jordbruksprodukter, fiske, tjänster samt offentlig upphandling.

Kommerskollegium, på uppdrag av Utrikesdepartementet, genomför nu en undersökning för att samla in detaljerade synpunkter om de handelshinder som svenska företag möter i sin handel med Turkiet och även för att få information om vilka sektorer/branscher som är av intresse för svenska företag att få förbättrad tillgång på den turkiska marknaden.

Kollegiet välkomnar synpunkter från alla intresserade parter, företag såväl som näringslivsorganisationer. Skicka in dina svar via enkäten nedan senast den 23 mars 2017.

Frågor besvaras av Anamaria Deliu
Tel: 073-424 49 13
E-post: anamari...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies