garanti.jpg

Var med och påverka EU:s regler om konsumentskydd

2013-10-18

De 500 miljoner konsumenterna i EU ska ha samma rättigheter oavsett om de gör sina inköp i hemlandet, ett annat EU-land eller på nätet. Det är målsättningen för EU:s lagstiftning på konsumentområdet. Nu följer Europeiska kommissionen upp hur konsumentlagstiftningen fungerar och vill ha in synpunkter på hur konsumentskyddet fungerar i praktiken.

EU har under många år arbetat för att underlätta och stärka konsumenternas rättigheter när de handlar på EU:s inre marknad. Det finns exempelvis konsumentkontor i alla EU-länder som ska ge hjälp till konsumenter som har problem med köp som de har gjort i andra EU-länder. Kontoren ingår i nätverket European Consumer Centres Network och samarbetar med de nationella tillsynsmyndigheterna när det gäller övervakningen av att konsumentskyddsreglerna följs, även över landgränserna.

Inom EU finns även regler som rör företags skyldigheter när det gäller information till konsument, garantier, distansförsäljning och e-handel samt regler för att motverka vilseledande affärsmetoder och oskäliga avtalsvillkor.
Europeiska kommissionen vill med det så kallade samrådet om konsumentskydd undersöka hur EU-reglerna fungerar i praktiken och få synpunkter på hur konsumentskyddet kan fungera ännu bättre. Synpunkter kan lämnas fram till den 31 januari 2014. Kommissionen planerar att komma med eventuella förbättringsförslag under 2014.

 

Mer information:

Läs mer om samrådet och hur du skickar in dina synpunkter. Ett webbaserat frågeformulär finns på svenska.

Läs mer om Konsument Europa-kontoret i Sverige (del av European Consumer Centres Network)

Kommerskollegiums utredning Kartläggning av e-handelshinder inom EU, som bland annat belyser vad skiftande konsumentlagstiftning i de olika medlemsländerna betyder för företagen

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies