Var med och påverka EU:s regler för industriprodukter

2013-01-29

EU:s regler för flera produktområden, till exempel livsmedel och leksaker, har under de senaste åren setts över. Nu står industriprodukter på tur. Europeiska kommissionen vill därför få in synpunkter på hur den fria rörligheten för industriprodukter kan fungera bättre.

Europeiska kommissionen vill uppdatera, förenkla och effektivisera den inre marknadens regelverk för industriprodukter.

I arbetet ingår en inventering av flaskhalsar och problem som skapar hinder för fri varurörlighet. Fokus i arbetet läggs på avskaffandet av handelshinder och regelförenkling, speciellt för produktområden med högt tillväxtpotential. Kommissionen vill ha synpunkter på hur regelverket kan bli mer anpassat för de utmaningar som företag och konsumenter möter.

Som ett första led i arbetet har kommissionen nu gått ut med en så kallad offentlig konsultation och uppmuntrar intressenter att skicka in synpunkter på handelshinder och problem med regelverket för industriprodukter.

Frågorna rör till exempel CE-märket, vilka områden som bör harmoniseras och överlappningar i regelverk. Konsultationen är öppen för alla som vill påverka det kommande regelverket för industriprodukter.

Mer information:

Svaren ska vara inne senast den 17 april 2013.

Frågor besvaras av Heidi Lund, Kommerskollegium:
E-post: heidi...@kommers.se
Tel: 08-690 49 25

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies