bygge2.JPG

Var med och påverka EU:s kommande digitala informationsportal (Single Digital Gateway)

2016-08-04

Europeiska kommissionen planerar för en ny digital portal för kontaktpunkter, problemlösningsfunktioner, rådgivning med mera. För att bistå i utvecklingsarbetet kan företag och medborgare fram till 21 november skicka in synpunkter på hur bra eller dåligt systemen fungerar idag.

EU-kommissionens ambition är att skapa användarvänliga system som är anpassade till de svårigheter som företag och medborgare möter. Den nya digitala portalen är tänkt att samla de kontaktpunkter, problemlösnings- och rådgivningsfunktioner och andra typer av stöd som finns för de företag och privatpersoner som vill utnyttja den inre marknadens möjligheter.

Du kan påverka

EU-kommissionen gör nu en offentlig konsultation där de uppmuntrar både intressenter, företag och medborgare att skicka in synpunkter för att få nödvändiga stödfunktioner att fungera bättre. Läs mer om konsultationen och lämna dina synpunkter på EU-kommissionens webbplats. Observera att informationen endast finns på engelska.

Konsultationen är öppen till den 21 november 2016.

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies