Kretskort.gif

Seminarium för myndigheter om direktiv 98/34/EG

2011-08-26

Kommerskollegium bjuder tillsammans med Utrikesdepartementet in till seminarium om anmälningsdirektivet (direktiv 98/34/EG) den 23 september 2011. Vid seminariet deltar företrädare för Europeiska kommissionen.

Seminariet riktar sig till alla myndighetshandläggare som i sitt arbete kommer i kontakt med direktivet.

Läs mer här

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies