antecknar.jpg

Vägledning om anmälningsproceduren för tekniska föreskrifter tillgänglig

2016-02-09

Nu finns Kommerskollegiums vägledning om anmälningsproceduren för tekniska föreskrifter och e-tjänster tillgänglig på www.kommers.se. Vägledningen är ett hjälpmedel för myndigheter som anmäler föreskriftsförslag som innehåller regler för varor och e-tjänster till EU-kommissionen. 

Tanken är att myndigheter ska kunna använda vägledningen för att avgöra om de behöver anmäla sina föreskrifter och hur det går till när en myndighet anmäler.

Mer information

Läs vägledningen Anmälningsproceduren för tekniska föreskrifter och e-tjänster (PDF)

Beställa tryckta exemplar av vägledningen här

Läs mer om anmälningsproceduren för tekniska föreskrifter och e-tjänster här 


Frågor besvaras av Cedric Housset, utredare vid Enheten för handel och tekniska regler:

Tel: 08-690 49 57
E-post: cedric....@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies