Statistik.gif

Utrikeshandeln fortsätter öka

2011-12-16

Sveriges utrikeshandel ökade kraftigt de tre första kvartalen i år jämfört med motsvarande period 2010. Även om huvuddelen av ökningen skedde i början av året, ökade fortfarande handeln det tredje kvartalet. Överskottet i Sveriges bytesbalans var 19 procent högre de tre första kvartalen 2011 jämfört med motsvarande period föregående år. Det visar Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel.

De tre första kvartalen 2011 ökade varuexporten med tio procent och importen med åtta procent jämfört med motsvarande period 2010. Särskilt starkt ökade exporten av järn- och stålprodukter och verkstadsprodukter. Exporten till Kina ökade med hela 15 procent. På importsidan har handeln med Ryssland ökat med 15 procent. Importen från Sydkorea har däremot nästintill halverats jämfört med motsvarande period förra året.

Tjänsteexporten ökade med fem procent och tjänsteimporten med fyra.

I ett av rapportens kapitel behandlas den nuvarande skuldkrisen och handelsutvecklingen.

Rapport:
Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar:
Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för 1-3 kvartalet 2011
Ladda ner (PDF)

Frågor besvaras av:
Petter Stålenheim, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 49
E-post: petter.st...@kommers.se

Olle Grünewald, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 73
E-post: olle.gr...@kommers.se

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies