Statistik.gif

Utrikeshandeln fortsätter minska

2013-06-19

Sveriges export av varor och tjänster minskade med 6,5 procent och importen med 8,7 procent första kvartalet 2013 jämfört med motsvarande kvartal 2012. Det var framförallt varuhandeln som stod för minskningen. Det framkommer i Kommerskollegiums rapport om Sveriges utrikeshandel första kvartalet 2013.

Första kvartalet 2013 minskade Sveriges export av varor med 10 procent jämfört med motsvarande kvartal 2012. Exporten till andra EU-länder minskade 8,2 procent och till länderna utanför EU med 11 procent. Varuexporten har haft en negativ utveckling under flera kvartal och började dyka ordentligt andra halvåret 2012.

De flesta stora varugrupper drabbades under året av nedgång både när det gäller export och import. Undantagen var livsmedel och läkemedel som, liksom under finanskrisen 2008/2009 ökade.

Sveriges export av tjänster utvecklades fortfarande positivt första kvartalet 2013 men i betydligt lugnare takt än under 2012.

Importen minskade för såväl varor som tjänster. Varuimporten minskade med 11 procent medan tjänsteimport minskade med 2,2 procent.

Mer information:

Frågor om rapporten besvaras av Petter Stålenheim, Kommerskollegium
Tel: 08 – 690 48 49
E-post: petter.st...@kommers.se

Här på webbplatsen kan du även hitta Kommerskollegiums handelsstatistiska faktablad, uppdaterade med statistik till och med första kvartalet 2013: www.kommers.se/statistikblad

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies