Hamn-Srilanka.jpg

Utökade tullförmåner vid import från Sri Lanka

2017-05-23

Nu kan väsentligt fler varor från Sri Lanka importeras tullfritt till EU, sedan en ändring i förordningen om EU:s allmänna preferenssystem, GSP, trädde i kraft den 18 maj. Förändringen innebär bland annat att kläder som produceras på Sri Lanka nu återigen kan importeras tullfritt till EU.

De utökade tullförmånerna är en följd av att Sri Lanka har beviljats förnyat tillträde till EU:s särskilda stimulansordning för hållbar utveckling och gott samhällsstyre, GSP Plus. Sri Lanka förlorade dessa förmåner 2010 på grund av brister i efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna. Landets nuvarande regering inledde en reformprocess år 2015 och lämnade in en ansökan om återinträde i juli 2016.

GSP Plus ger tullfrihet för ett större antal produkter än de grundläggande GSP-förmåner som ges till övriga utvecklingsländer. Villkoret för tullfriheten är att länderna förbinder sig att implementera och följa 27 internationella konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, skydd av miljön och gott samhällsstyre. Systemet riktar sig till mindre länder med sårbara ekonomier, som har en export koncentrerad till enstaka produkter och är i fortsatt behov av stöd för sin integration i världshandeln. Ett system för fortlöpande övervakning identifierar kvarvarande brister i implementeringen av konventionerna och ska se till att förmånsländerna kontinuerligt förbättrar genomförandet av sina åtaganden.

Frågor besvaras av Åsa Sandström:
Tel: 08-690 48 58
E-post: asa.san...@kommers.se

Mer information

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies