sydkorea.jpg

Utökade möjligheter för handeln med Sydkorea från den 1 juli

2011-06-29

Den provisoriska tillämpningen av frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea kommer att träda ikraft den 1 juli. Detta innebär bland annat avveckling av tullar och minskade icke-tariffära handelshinder för handeln mellan EU och Sydkorea.

Läs mer i EU:s Official Journal L 168

Mer information om avtalet på Europeiska Kommissionens webbplats

Svensk version av avtalet inklusive rådsbeslutet om undertecknande samt provisorisk tillämpning återfinns i EU:s Official Journal L 127/6

Läs mer om innebörden av avtalet här.

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies