utfragning-om-ttip-direktsant-i-svt.jpg

Utfrågning om TTIP direktsänt i SVT

2015-04-23

Närings- och utrikesutskottet har idag den 23 april hållit en offentlig utfrågning om frihandelsavtalet mellan EU och USA – TTIP. Syftet var att belysa olika frågeställningar och fördjupa utskottens kunskaper inom området. Även frågan om ett specifikt investeringsskyddsavtal (inklusive ISDS) belystes. Inledningstalare var Kommerskollegiums generaldirektör Anna Stellinger.

Stellinger inledde med att ge en generell bild av handelns betydelse idag och hur de stora förändringarna i handelsmönstren påverkar dagens handelsavtal. Hon beskrev sedan hur motiven för handelsavtalen förändrats över tiden och vilka möjligheter som ett modernt handelsavtal mellan EU och USA skulle kunna ge. Kommerskollegiums bedömning av hur mycket TTIP kommer att kunna ge i ökad handel redovisades. Hur viktiga investeringar är i Sveriges ekonomiska relationer med USA och om hur investeringsskydd, inklusive ISDS, har dominerat den offentliga debatten om TTIP både i Sverige och i EU, togs även upp.

Hon berörde också de utmaningar som förhandlarna står inför i utformandet av avtalet:

– När två ekonomiska giganter förhandlar om det som kan bli världens största frihandelsavtal är det inte bara en fråga för några få insatta förhandlare. Många frågor ställs och krav formuleras. Åsikterna är starka och går ibland isär. Därför är kunskap, analys och saklighet av största vikt när TTIP debatteras, underströk Stellinger avslutningsvis.

På utfrågningen medverkade även Cecilia Malmström, EU:s handelskommissionär, samt en panel av representanter från svenskt näringsliv, LO och europeiska konsumentorganisationen BEUC som fick ge sin syn på TTIP.

Se utfrågningen med bland andra Kommerskollegiums generaldirektör Anna Stellingers på SVT

Frågor och svar om ett eventuellt investeringsskyddsavtal i TTIP

Läs mer om förhandlingarna om TTIP

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies