varlden-globala-vardekedjor.jpg

Utan tjänster stannar de globala värdekedjorna

2013-03-05

Den tekniska utvecklingen skapar nya möjligheter för tjänstehandeln. Fler och fler tjänsterproduktioner delas upp i olika moment, som utförs i olika länder. Varor som tidigare såldes i butiker säljs nu som tjänster över Internet. De kanske inte ens finns som fysiska varor utan säljs endast digital på nätet. Det svenska dataspelet Minecraft är ett exempel på denna utveckling. Spelet produceras av Mojang i Stockholm och säljs digitalt över hela världen. Delar av produktionen, hela distributionen och många tjänster som stöder spelet sköts utanför Sverige.

Spelet Minecraft kan tyckas vara svenskt men verkligheten är annorlunda. Produktionen och försäljningen av tjänsten Minecraft utgör en global tjänstevärdekedja där olika moment utförs av aktörer i olika länder. I två nya studier tar Kommerskollegium ett samlat grepp på ämnet tjänster och globala värdekedjor genom att visa tjänsternas betydelse för värdekedjor och hur global en tjänstevärdekedja kan se ut.

Idag tillverkas ofta produkter genom så kallade globala värdekedjor där tillverkningens olika moment är utspridda geografiskt. Detta är väl känt. Vad som är mindre känt är tjänsternas betydelse för värdekedjorna. Tjänster utgör oljan i maskineriet och möjliggör att värdekedjor över huvud taget kan fungera. Exempelvis behövs dels transporter för att skeppa insatsvaror, dels IT och kommunikationstjänster för att samordna produktionen.

Mojangs affärsmodell – med utspridd produktion, försäljning och distribution – kräver en öppen handelspolitik, inte minst öppna tjänstemarknader. Detsamma gäller varubaserade värdekedjor. Dessa värdekedjor fungerar inte utan lätt tillgängliga tjänster som logistik, IT, teletjänster och försäkringar. De ställer också krav på tillgång till kompetens och personers fria rörlighet. Restriktiva tjänstemarknader gör en utspridd produktion kostsam och omintetgör de fördelar som globala värdekedjor medför. Utan tjänster så stannar värdekedjorna.

Analyser som gjorts om globala värdekedjor nationellt och internationellt har hittills oftast rört varuhandeln och inte tjänsternas betydelse. Kommerskollegiums studie tar nu ett helhetsgrepp på ämnet. Den första studien, "Global Value Chains and Services", ger en introduktion till ämnet. Den andra, "Minecraft Brick by Brick", visar en ren tjänstevärdekedja genom att gå igenom hur dataspelet Minecraft produceras och distribueras.

Mer information:

Frågor besvaras av:

Magnus Rentzhog, Kommerskollegium
E-post: magnus.r...@kommers.se 
Telefon: 08-690 48 51

Sofia Persson, Kommerskollegium
E-post: sofia.p...@kommers.se
Telefon: 08-690 48 32 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies