Illustration till ITA-avtalet

Uppdaterat ITA-avtal avskaffar tullar på 200 IT-produkter

2015-07-27

Tullarna på cirka ytterligare 200 produkter med anknytning till IT-området kommer att avvecklas med början under 2016. Det blev resultatet av förhandlingarna i Genève om en uppdaterad produktlista för Informationsteknikavtalet, ITA. Hittills har 49 medlemsländer i WTO anslutit sig till överenskommelsen som är öppen för alla WTO-medlemmar.

Exempel på produkter som kommer att bli tullfria vid import i de länder som ansluter sig till avtalet är bland annat den nya generationens halvledare (MCOs), optiska media som t ex CD, mikrofoner, högtalare, viss medicinsk utrustning, avancerade mät- och kontrollinstrument samt vissa elektriska eller elektroniska apparater med anknytning till IT och kommunikation.

En uppdatering av ITA är betydelsefullt för Sverige. Tullarna avskaffas för flera produkter vilket kan innebära ökad konkurrenskraft för den svenska exporten och lägre priser för svenska konsumenter. Enligt WTO beräknas världshandeln uppgå till cirka 1,3 biljoner USD per år för de varor som ingår i den uppdaterade produktlistan.

Fortfarande återstår en del tekniskt arbete under hösten, bland annat frågan om avvecklingstider för tullarna. Målet är att förhandlingarna om ett utökat ITA ska var avslutade till ministermötet i Nairobi i december 2015 och att avvecklingen av tullarna kan börja den 1 juli 2016.

Mer information

EU-kommissionens information

Frågor besvaras av:

Elisabeth Florell, 08-690 48 62 Epost: elisabeth...@kommers.se

Bakgrund

Informationsteknikavtalet, ITA, innebär att de produkter som ingår i avtalet kan importeras tullfritt (nolltullar) i de WTO-länder som anslutit sig till avtalet. Exempel på produkter som ingår är datorer, halvledare och utrustning för telekommunikation.

Avtalet förhandlades fram av ett antal WTO-medlemmar som var intresserade av att förbättra villkoren för handel med informationsteknikprodukter. Det trädde i kraft 1997 och därefter har antalet anslutna länder ökat kontinuerligt. Idag omfattar avtalet 81 medlemsländer i WTO. Dessa länder svarar för cirka 96 procent av världshandeln med informationsteknikprodukter.

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies