Ukraina-och-Europaparlamentet-godkande-frihandelsavtal.JPG

Ukrainas riksdag och EU-parlamentet godkände frihandelsavtalet

2014-09-16

Idag godkände Europaparlamentet och Ukrainas riksdag frihandelsavtalet som EU och Ukraina undertecknade den 27 juni 2014. Avtalet etablerar ett frihandelsområde mellan parterna samt ett djupt och omfattande samarbete på en lång rad områden som syftar till att gynna den bilaterala handeln samt föra Ukraina närmare EU:s inremarknad.

På grund av den känsliga situationen mellan EU, Ryssland och Ukraina, har parterna i avtalet bestämt att skjuta fram avtalets tillämpning tills 31 december 2015. Fram till dess, är det bara EU som ensidigt kommer att öppna upp sin marknad för exporter av ukrainska produkter i enlighet med de bestämmelser som finns i frihandelsavtalet. Detta kommer att ske genom en förlängning av den nuvarande EU:s förordning 374/2014, som trädde i kraft den 23 april 2014.

Frihandelsavtalet  innebär en gradvis liberalisering av varuhandeln genom avveckling av tullarna, underlättnad för tjänstehandeln samt bättre förutsättningar för europeiska företag att investera i Ukraina. Andra områden som ingår i avtalen är tekniska handelshinder, skyddsåtgärder, handelsprocedurer, offentlig upphandling, konkurrens, energi, hållbar utveckling och transparens.

En anpassning av Ukrainas lagstiftning till EU:s regler ska ske successivt på ett stort antal områden såsom standarder och bedömning av överensstämmelser för industriprodukter, sanitära och fytosanitära åtgärder (SPS), vissa delar av tjänstesektorn (exempelvis finansiella tjänster, telekommunikation, post- och kurirtjänster samt internationella sjötransportstjänster), handelsprocedurer, immaterialrätt och offentlig upphandling.

Frihandelsavtalet är en del i ett omfattande associeringsavtal mellan EU och Ukraina.

Mer information
Läs mer om frihandelsavtalet mellan EU och Ukraina  
Läs mer om EU-förordningen 374/2014  
Ta fram handelsstatistik över Sveriges handel med Ukraina  
Läs texten av frihandelsavtalet mellan EU och Ukraina (titel IV – handel, börjar på sida 13)

Frågor besvaras av:
Anamaria Deliu, Kommerskollegium
Tel: 08-690 49 13  E-post: anamari...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies