wto_flaggor.jpg

Ukraina blir ny GPA-medlem

2016-05-09

Ukraina har nu skickat in de sista handlingarna som krävs för att bli medlem i WTO:s avtal om offentlig upphandling (GPA). Det betyder att Ukraina i maj blir GPA:s 45e medlem.

Förhandlingarna om medlemskap påbörjades år 2014 och avslutades i slutet på förra året när de övriga medlemmarna formellt antog Ukraina som ny medlem genom beslut i GPA-kommittén.

Att Ukraina blir medlem i GPA innebär i korthet att avtalets grundprinciper om icke-diskriminering och transparens i upphandlingsförfaranden tillämpas av de upphandlande myndigheter och enheter, och inom de sektorer, som avtalet omfattar. Det innebär också ett ökat marknadstillträde för medlemsländernas företag inom de områden som täcks av avtalet.

Enligt uppskattningar från WTO innebär GPA-anslutningen att de Ukrainas företag får tillgång till en upphandlingsmarknad som omsätter ca 1,7 triljoner dollar.

Mer information


Läs mer på WTO:s webbplats

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies