avtal.jpg

Ukraina, Moldavien och Georgien undertecknar frihandelsavtal med EU

2014-06-27

Idag undertecknades frihandelsavtalen mellan EU och Moldavien, Georgien samt Ukraina. Avtalen etablerar frihandelsområden mellan EU och de tre länderna och skapar förutsättningar för ett djupt och omfattande samarbete mellan parterna.

Frihandelsavtalen som kallas för Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) innebär gradvis liberalisering av varuhandeln genom avveckling av tullarna, underlättnad för tjänstehandeln samt bättre förutsättningar för europeiska företag att investera i de tre länderna. Andra områden som ingår i avtalen är tekniska handelshinder, skyddsåtgärder, handelsprocedurer, offentlig upphandling, konkurrens, energi, hållbar utveckling och transparens.

En anpassning av lagstiftningen till EU:s acquis (lagstiftning) ska ske successivt på ett stort antal områden såsom standarder och bedömning av överensstämmelser för industriprodukter, sanitära och fytosanitära åtgärder (SPS), vissa delar av tjänstesektorn (exempelvis finansiella tjänster, telekommunikation, post- och kurirtjänster samt internationella sjötransportstjänster), handelsprocedurer, immaterialrätt och offentlig upphandling. Anpassningen kommer att underlätta för svenska företag att göra affärer i Ukraina, Moldavien och Georgien liksom för företag från dessa länder att exportera till EU. De tre länderna kommer att föras närmare EU:s inre marknad.

Förutom tillgång till nya marknader, kommer avtalen sannolikt ge ökad stabilitet i relationerna mellan EU och de tre östeuropeiska länderna och bidra till modernisering av deras ekonomi.

För att träda i kraft provisoriskt, måste avtalen godkännas av Europaparlamentet och de tre östeuropeiska länderna.

Frihandelsavtalen mellan EU och Ukraina, Moldavien samt Georgien är en del av tre större associeringsavtal som parterna förhandlade parallellt.

Bakgrundsinformation
I Ukrainas fall, för att visa EU:s stöd i samband med oroligheterna och konflikten med Ryssland, undertecknades den politiska delen av frihandelsavtalet tidigare i år, den 21 mars 2014.

Genom EU-förordningen 374/2014, som trädde i kraft den 23 april 2014, beviljade EU unilateralt handelsförmåner i form av tullsänkningar (och i vissa fall att tullarna avskaffas helt) för importen av produkter med ursprung i Ukraina. Detta betyder i praktiken en provisorisk tillämpning av EU:s tullsänkningsåtaganden som inkluderas i DCFTA.

Mer information
Läs mer om de tre frihandelsavtalen
Läs mer om EU-förordningen 374/2014  
Ta fram handelsstatistik över Sveriges handel med Ukraina, Georgien och Moldavien  

Läs avtalens texter på EU-kommissionens webbplats
Georgien
Moldavien
Ukraina

Frågor besvaras av:
Anamaria Deliu, Kommerskollegium
Tel: 08-690 49 13 E-post: anamari...@kommers.se

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies