fartyg_containrar.jpg

USA:s antidumpningstullar blir
WTO-förenliga

2012-02-10

Den 6 februari löstes en av de mest utdragna tvisterna inom Världshandelsorganisationen (WTO). USA anpassar nu sin metod att beräkna antidumpningstullar till WTO-reglerna. USA:s beräkningssätt har inneburit att tullarna på EU:s export till USA varit avsevärt högre än vad som skulle ha varit tillåtet om WTO:s regler helt och hållet följts.

Den metod USA har använt har länge kritiserats av WTO:s tvistlösningssystem. USA har trots detta under flera år vägrat att anpassa sina beräkningar. Sedan 2007 har dock USA anpassat sig vid nyinledda antidumpningsundersökningar. Men i pågående fall och vid förlängning av gällande åtgärder har EU-exportörer ändå blivit tvungna att fortsätta betala en högre antidumpningstull än vad som egentligen är tillåtet enligt WTO. År 2010 efterfrågade EU möjligheten att införa sanktioner/motåtgärder mot USA, men USA erbjöd sig då att förhandla med EU utanför WTO:s tvistlösningssystem för att uppnå en överenskommelse på området.

I den nu aktuella överenskommelsen mellan EU och USA är det mest avgörande beslutet att USA helt kommer att anpassa sina beräkningar av antidumpningstull till WTO:s regler, även vid förlängning av gällande antidumpningstullar.

En preliminär beräkning av EU-kommissionen visar att detta kommer att bespara EU:s exportörer omkring 15 miljoner dollar per år.

 

Mer information

EU-kommissionens pressmeddelande

 

Frågor besvaras av Jonas Kasteng, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 45
E-post: jonas.k...@kommers.se

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies