jordbruk-2.JPG

USA och Indien överens om livsmedelslagring och handelsprocedurer

2014-11-14

USA och Indien meddelade idag att de nått en överenskommelse om jordbrukssubventioner i samband med livsmedelslagring och WTO:s avtal om förenklade handelsprocedurer. Detta banar väg för ett antagande av avtalet om förenklade handelsprocedurer och skapar förutsättningar att väcka liv i diskussionerna om ett arbetsprogram för de återstående frågorna i Dohaförhandlingarna.

– Vi har uppnått ett viktigt genombrott som kommer att leda till ett fullskaligt genomförande av Balipaketet, säger EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström och fortsätter:

Genomförandet av Balipaketet kommer att gynna alla WTO-medlemmar, särskilt de miljontals fattiga människorna över hela världen i de minst utvecklade länderna. Vi kommer nu att göra vårt yttersta för att hjälpa dessa länder att till fullo dra nytta av den globala handeln.

Vid WTO:s ministerkonferens i Bali i december 2013 lyckades medlemmarna nå en överenskommelse om förenklade handelsprocedurer. De fattade då beslut om att överenskommelsen formellt ska antas senast den 31 juli 2014. Avtalet kunde dock inte antas som planerat eftersom Indien blockerade uppgörelsen och krävde permanent skydd för jordbrukssubventioner. Subventionerna används vid inköp till livsmedellager som ska stärka livsmedelstryggheten. Därmed förhindrades implementeringen av detta betydelsefulla avtal som kan underlätta utvecklingsländernas integration i världshandeln. Beslutet att formellt anta överenskommelsen om förenklade handelsprocedurer senast i juli i år var den första deadline som beslutades av medlemmarna i Bali. Misslyckandet att anta överenskommelsen har lett till ett dödläge i förhandlingarna.

Överenskommelsen mellan USA och Indien består av två delar:

  • WTO:s avtal om förenklade handelsprocedurer ska implementeras utan villkor.
  • Det tillfälliga skyddet för jordbrukssubventioner i samband med livsmedelslagring ska gälla utan tidsgräns tills en permanent lösning finns på plats.

Övriga WTO-medlemmar ska nu få möjlighet att ta ställning till den överenskommelse som föreslås av USA och Indien.

Uppgörelsen kan förhoppningsvis leda till att överenskommelsen om förenklade handelsprocedurer kan antas och att ett arbetsprogram för de återstående frågorna på Doharundans agenda kan arbetas fram.

Mer information

Information från USTR om överenskommelsen mellan USA och Indien

Uttalande av USTR:s Michael Froman

Uttalande av Indiens handels- och industriminister Sitharaman

Uttalande av EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies