Tullfrihet bort för 30 varor – påverkar det ditt företag?

2011-02-10

Från och med 1 januari 2012 försvinner tullfriheten för cirka 30 varor som idag omfattas av tullsuspensioner. Vill du som företagare att någon av dessa suspensioner ska finnas kvar även nästa år? Kontakta då Kommerskollegium för att få hjälp med en ansökan till EU-kommissionen.

Varje år rensar EU-kommissionen upp i systemet med tullsuspensioner och tar bort de varor där importen inte är tillräckligt stor för att omfattas av fortsatt tullfrihet. Det innebär att från och med 1 januari nästa år kommer tullfriheten för cirka 30 varor att försvinna. Se lista nedan.

Om du som företagare har intresse av att några av dessa tullsuspensioner ska finnas kvar även nästa år, kontakta Anna Hallam på Kommerskollegium senast 1 april, tel: 08-690 48 64, e-post: anna.h...@kommers.se. Ditt företag får då hjälp med att ansöka till EU-kommissionen om att förlänga tullfriheten.

Läs listan på varor här

Vill du veta mer om tullfrihet under EU:s tullsuspensionssystem eller ansöka om nya tullsuspensioner, läs mer här

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies