fjader.jpg

Tullfria insatsvaror från 1 juli 2015

2015-07-17

Den 1 juli 2015 uppdaterades listan över de jordbruks- och industrivaror som tullfritt kan importeras till EU från ett tredje land.

Företag har möjlighet att ansöka om tullfri import för insatsvaror. Om EU beviljar en sådan ansökan kan samtliga importörer inom EU utnyttja tullfriheten som gäller oavsett vilket land varorna exporteras från. En förutsättning för tullfri import är dock att varorna är insatsvaror och ingår i vidare tillverkning inom EU.

För vissa varor kan även krav kring användning ställas. Det kan dessutom finnas en gräns för hur stor mängd av en vara som kan importeras tullfritt, en så kallad kvot. För mängder utöver den tullfria kvoten gäller den ordinarie tullen. För att utnyttja en tullkvot gäller principen om "först till kvarn".

Mer information

Gällande tullbefrielser och tullkvoter
Ansöka om tullfrihet för ytterligare insatsvaror

Frågor besvaras av Camilla Östlund, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 16
E-post: camill...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies