Ananas.jpg

Tullfria insatsvaror från 1 januari 2017

2017-01-02

Nu finns en uppdaterad lista över de jordbruks- och industrivaror som du tullfritt kan importera till EU från ett tredje land. Syftet med tullfriheten är att du som företagare inom EU ska kunna få tillgång till råvaror, halvfabrikat och komponenter som inte finns tillgängliga eller inte tillverkas inom unionen.

Företag inom EU har möjlighet att ansöka om tullfri import för vissa varor. Om en sådan ansökan beviljas, kan alla importörer inom EU utnyttja tullfriheten (som gäller oavsett vilket land varorna exporteras från).

En förutsättning för tullfri import är att varorna är insatsvaror och ingår i vidare tillverkning inom EU. För vissa varor kan även krav kring användning ställas. Det kan dessutom finnas en gräns för hur stor mängd av en vara som kan importeras tullfritt, en så kallad kvot. För mängder utöver den tullfria kvoten gäller den ordinarie tullen. För att utnyttja en tullkvot gäller principen om "först till kvarn".

Mer information

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies