tullar-%c3%a4r-fortfarande-ett-problem.jpg

Tullar är fortfarande ett problem

2016-10-03

Kommerskollegiums rapport  visar att tullar fortfarande är ett problem för företagen trots att tullförhandlingar inom ramen för GATT/WTO  och olika frihandelsavtal har genomförts.

I rapporten ges en bild av tullar och multilaterala tullförhandlingar, vissa av EU:s system för tullättnader samt frihandelsavtal. Dessutom redovisas några företags erfarenheter av att utnyttja frihandelsavtalen och även vilka svårigheter de möter.   

Läs rapporten:
Tullar är fortfarande ett problem

Frågor besvaras av Maria Johem, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 54
E-post: maria....@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Relaterat

 

Ladda ned infografen som pdf

 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies