Gruppfoto%20diplomeringen-webb.jpg

Tjugotre handelsdiplom till nio länder

2017-02-17

Elva kvinnor och tolv män från totalt nio länder har nu fått diplom för sina insatser i utbildningsprogrammet Trade Academy som arrangeras av Kommerskollegium.

- Det ska bli spännande att följa hur deltagarna omsätter den handelspolitiska kompetens de nu fått i praktik i sina hemländer, säger Anna Stellinger, GD på Kommerskollegium.

Trade Academy är en utbildning som sträcker sig över två terminer och är en del av Kommerskollegiums utvecklingssamarbete. Syfte är att förbättra mottagarländernas möjligheter att delta i internationell handel och därigenom bidra till tillväxt och minskad fattigdom i mottagarländerna.

Utbildningen består av teori varvat med olika interaktiva inslag i form av gruppdiskussioner, övningar och rollspel. Många övningar har haft det fiktiva landet Algabia som utgångspunkt, ett land med handelspolitiska utmaningar att hantera som deltagarna har fått i uppgift att lösa.

- Det har varit givande både för oss och för deltagarna att använda nya och innovativa grepp för att åskådliggöra handelns betydelse för utveckling. Trade Academy är ett av flera exempel på hur Kommerskollegium bidrar till Sveriges åtaganden i utvecklingssamarbeten, säger Anna Stellinger.

De länder som varit representerade i 2016/2017 årskull är Bangladesh, Bolivia, Ecuador, Georgien, Kenya, Libanon, Seychellerna Ukraina, och Zambia.

Kursdeltagarna ska efter avslutad kurs ha fått kunskap om handelns betydelse, hur kopplingen mellan handel och ekonomisk utveckling ser ut, samt hur olika handelspolitiska sakfrågor hänger ihop. De ska också ha fått kunskap om vilka strukturer, funktioner och roller som behöver finnas för att man ska kunna genomföra handelspolitisk analys i praktiken.

Insatsen syftar också till att skapa kontakter som kan leda till långsiktiga samarbeten med deltagande länder/organisationer för kollegiets utvecklingsbistånd.

Nästa omgång genomförs med start i höst.

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies