molnet.jpg

Tjänstehandeln i molnet ökar internationell specialisering

2012-06-19

Tjänster via internet i det så kallade Molnet ökar och erbjuder företagen nya lösningar för tjänster främst inom administration och IT. En ny form av tjänstehandel uppstår. Samtidigt kan befintliga regler komma att utgöra handelshinder när de stora dataflödena passerar nationsgränser. Utformningen av lagar, skillnader mellan rättssystem och ibland även osäkerhet om vilket rättsystem som gäller kan skapa problem. Kommerskollegium har gjort en första studie om molntjänsterna i den internationella handeln.

Antalet molntjänster ökar och företag kan i stället för att bygga upp en egen IT-funktion köpa tjänster i Molnet för sitt företags IT-support, administration, kundtjänst med mera. Det nya är att såväl molntjänstföretaget som molntjänstleverantörens servrar kan finnas i ett annat land eller till och med i flera länder och därifrån tillhandahålla möjligheter att snabbt och enkelt hantera stora mängder data. Därmed kan även företagens interna administration med mera vara en del av den internationella tjänstehandeln.

Den internationella handeln med molntjänster och frågan om hantering av gränsöverskridande dataflöden diskuteras nu i olika internationella handelspolitiska samarbeten och förhandlingar. Utmaningen är utforma lagar och regler som möter både företagens och samhällets intressen av säkerhet samtidigt som de möjliggör och underlättar för global handel med molntjänster.

Mer information:

Ladda ner rapporten: Hur gränslöst är Molnet? En introduktion till cloud computing och internationell handel (PDF)

Frågor besvaras av Susanna Kinnman, Kommerskollegium
E-post: susanna....@kommers.se
Telefon: 08-690 48 16 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies