eu_flagga.jpg

Tjänstedirektivet ökar handeln

2012-06-11

Tjänstehandeln ökar om regleringar tas bort. Det konstaterar Kommerskollegium i en nyligen genomförd studie. Studien, som granskar tre regleringar inom fyra branscher, uppskattar att handeln inom dessa branscher skulle kunna öka med runt 50 procent om dessa regleringar minskar i enlighet med tjänstedirektivet.

Företag som vill handla med tjänster inom EU har ofta fler regler att ta hänsyn till än företag som handlar med varor. EU:s tjänstedirektiv, som har varit i kraft sedan 2010, syftar till att underlätta för tjänstehandeln genom att onödiga regler tas bort och återstående regler för tjänsteverksamhet görs mer lika runt om i EU.

För att få en indikation på vilken effekt tjänstedirektivet har, undersöker Kommerskollegium hur tre olika slags regleringar påverkar handeln med bygg-, juridiska, redovisnings- och tekniska tjänster på EU:s inre marknad under 2008. Detta är exempel på regleringar som tjänstedirektivet syftar till att minimera omfattningen av.

Studien visar att handeln ökar avsevärt om regleringar minskar. Enbart inom de fyra studerade branscherna skulle tjänstehandeln kunna öka med två tredjedelar om de regleringar som studien tittar på försvann helt. Detta är dock inte ett troligt scenario eftersom tjänstedirektivet tillåter reglering i vissa fall.

- Tjänstedirektivet skulle på sikt kunna leda till att handeln ökar med upp till 50 procent i de branscher vi studerat, och det bara genom tre avregleringar. Och genom att direktivet hittills tagit bort en del regleringar har det redan haft en positiv effekt på handeln, säger Tomas Hagberg, utredare vid Kommerskollegium.

Mer information:

Ladda ner studien: Möjliga effekter av tjänstedirektivet (PDF)

Frågor besvaras av Tomas Hagberg, Kommerskollegium
E-post: tomas.h...@kommers.se
Tel: 08-690 48 98

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies