eu_flagga.jpg

Tävla med hjälp av dina inremarknadserfarenheter

2011-06-07

EU-kommissionen har utlyst en tävling där priset är möjligheten att framföra egna erfarenheter av problem på inre marknaden direkt till makthavare och inför en stor publik. Fem europeér kommer att vinna gratis resa och uppehälle till den stora SIMFO-konferensen i Krakow, Polen, 2-4 oktober 2011.

Europeiska kommissionen och Europaparlamentet ska tillsammans med det polska EU-ordförandeskapet genomföra den första SIMFO-konferensen under hösten. SIMFO står för Single Market Forum och avser samla uppemot tusen européer för att i tre dagar diskutera utvecklingen av den inre marknaden. Såväl statstjänstemän och politiker som företagare, fackföreningar, organisationer, journalister och vanliga medborgare är välkomna att delta. Syftet är att utvärdera framsteg och problem med nya lagförslag samt genomförandet av redan beslutade lagar inom den inre marknadens område. Konferensen i höst ska följas av en serie liknande tillställningar under kommande år.

Syftet med tävlingen är att vaska fram fem konkreta exempel på kvarvarande handelshinder inom EU. Dessa kan beröra såväl företagare som privatpersoner som stött på problem när de försökt utöva sina rättigheter på inre marknaden. Problemen kan exempelvis gälla att sälja sina produkter, få betalt för leveranser, bosätta sig, studera eller få sina yrkeskvalifikationer godkända i annat EU-land.  

Ditt bidrag till tävlingen, som ska vara mycket kortfattat, kan lämnas in skriftligt på valfritt EU-språk eller via film eller ljudupptagning. Det ska vara arrangörerna till handa senast den 24 juni 2011. EU-representationen i varje land väljer sedan ut landets bästa bidrag och en jury väljer därefter ut de fem vinnarna. 

All information om tävlingen hittar du här:
http://www.tellusyourstory.eu/

Mer om SIMFO-konferensen, som är öppen för alla att delta i, hittar du här:
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/single_market_forum_en.htm

Frågor besvaras av Henrik Isakson, Kommerskollegium
Tel: 08-690 49 07
E-post: henrik....@kommers.se 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies