tanja-rasmusson-ny-chef-pa-wto.jpg

Tanja Rasmusson blir ny enhetschef på Kommerskollegium

2015-08-21

Enheten för WTO får ny chef från 31 augusti. Kommerskollegium välkomnar då Tanja Rasmusson som enhetschef och del av myndighetens ledningsgrupp.

Juristen Tanja Rasmusson är en erfaren chef med internationella frågor på sitt CV. Tanja kommer närmast från Utrikesdepartementet, där hon var statssekreterare hos biståndsminister Hillevi Engström. Som statssekreterare ansvarade Tanja för genomförandet av regeringens biståndspolitik och att samordna den med handels- och utrikespolitiken. Hon var också chef för biståndsministern stab.

Dessförinnan har Tanja arbetat som politiskt sakkunnig hos utrikesministern, och som stabschef hos försvarsministern. Under fyra år var hon politiskt sakkunnig hos justitieministern, och ansvarade då bland annat för immaterialrättsliga frågor och regelförenkling för företag. Hon har också arbetat på Philip Morris under en kort period, med regulatoriska frågor.

Enheten för WTO arbetar med frågor som rör internationell handel och det multilaterala handelspolitiska systemet i Världshandelsorganisationen (WTO). Enhetens utredare tar fram analyser och utredningar när det gäller frågor som t ex tullar på industrivaror, tjänstehandel, immaterialrättsfrågor, handelspolitiska skyddsinstrument, jordbruk och offentlig upphandling.

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies