nordamerika-glob.jpg

TPP och NAFTA – så funkar det

2017-01-24

Donald Trump, den nyligen tillträdde amerikanska presidenten, vill riva upp flera handelsavtal. Det meddelade han i sitt installationstal. Kommerskollegiums expert Henrik Isakson reder ut turerna kring vad handelsavtalen egentligen betyder och hur det kan påverka Sverige.

Henrik Isakson

Vad är TPP?

TPP står för Trans Pacific Partnership och är ett handelsavtal mellan tolv länder i Stillahavsregionen (USA, Kanada, Mexiko, Peru, Chile, Nya Zeeland, Australien, Brunei, Singapore, Vietnam, Malaysia och Japan). Det är det största regionala frihandelsavtal som någonsin slutits. De länder som ingår i avtalet omfattar cirka 40 procent av världsekonomin och en tredjedel av världshandeln. Avtalet är även till sitt innehåll mycket omfattande, med bestämmelser om inte bara tullar utan även bland annat intellektuella äganderätter, investeringar, subventioner och arbetsrätt.

Förhandlingar inleddes 2008 och avslutades med en överenskommelse 2015. Avtalet har dock inte trätt i kraft ännu, för det måste först godkännas av parlamenten in alla de tolv deltagande länderna. Det har funnits ett stort motstånd i amerikanska kongressen och därför har inte president Obama lagt fram avtalet för formellt godkännande. Trump har hela tiden varit motståndare till avtalet och utan USAs deltagande faller avtalet troligen.

Vad är NAFTA?

NAFTA står för North American Free Trade Agreement och är ett handelsavtal mellan USA, Kanada och Mexiko. NAFTA trädde i kraft 1994. Efter en stegvis avveckling av tullarna är handeln mellan de tre länderna tullfri sedan 2008. Även om avtalet även täcker en del andra frågor än bara tullar så kan det ändå, med dagens mått mätt, ses som ett ganska smalt avtal som inte alls går lika långt som exempelvis TPP eller EU:s olika handelsavtal. Dock har det påverkat ekonomin i de tre länderna påtagligt och många företag bygger idag sina affärsmodeller på värdekedjor där olika delmoment i produktionsprocessen sker i olika länder för att dra nytta av respektive lands möjligheter. Den tullfria handeln har därmed möjliggjort ekonomisk integration.

Vilken betydelse har dessa avtal för Sverige?

TPP har ingen betydelse då avtalet aldrig trätt i kraft. Hade det trätt i kraft hade effekterna på Sverige blivit indirekta och långsiktiga och svåra att uttala sig om. Vissa delar av TPP, såsom stärkt patentskydd, hade kunnat gynna svenska företag som vill handla med eller investera i regionen medan andra delar, såsom sänkta tullar, förmodligen hade missgynnat svenskt näringsliv (som ju inte fått ta del av de sänkta tullarna).

När det gäller NAFTA så gynnar det indirekt svenska företag som är aktiva i Nordamerika. Företag som etablerat sig i regionen kan lättare producera sina varor effektivt och även sälja dem över gränserna i regionen tullfritt. På vissa områden kan NAFTA ha missgynnat svenska företag som exempelvis behövt konkurrera med inhemska företag på sämre villkor. Överlag visar de flesta studier att NAFTA bidragit till att stärka ekonomin i de tre länderna och därmed har även världsekonomin, inklusive den svenska, fått en skjuts.

Vad kan man tänka sig kommer att ersätta om USA nu drar sig ur dessa avtal?

TPP ska inte ersättas av något, är det tänkt. Men det är möjligt att förhandla om avtalet och låta det träda i kraft senare, kanske under ett annat namn.

NAFTA ska omförhandlas, men vad detta innebär är högst oklart. Som en jämförelse ska EU omförhandla sitt eget handelsavtal med Mexiko och där är ambitionen att bredda och fördjupa avtalet, det vill säga öka möjligheterna till ekonomiskt utbyte mellan EU och Mexiko. Trumps retorik tyder snarare på att han vill minska sådana möjligheter, alltså vattna ur avtalet.

Frågor besvaras av:
Henrik Isakson
Tel: 08-690 49 07
E-post: henrik....@kommers.se

Pressansvarig:
Ingrid Lindeberg
Tel: 08-690 48 66
E-post: ingrid.l...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies