ttip_nov2015.jpg

TTIP kan bidra till utveckling av internationella standarder

2015-11-11

Genom ett gemensamt förfarande för godtagande av standarder, kan EU och USA utveckla och bidra till framtidens internationella standarder. Det konstaterar Kommerskollegium i sin senaste rapport. Där presenteras också ett förslag på hur ett gemensamt standardiseringsförfarande kan se ut i rapporten som döpts till Transatlantic Standards Approval Scheme (TSAS).

EU och USA har idag olika förankring i internationella regelverk och standarder. Olika modeller för att ta fram standarder har gjort att EU och USA löper risk att främja avvikande och ibland ömsesidigt exkluderande standarder på det internationella planet. Framtidens handel med utökade globala värdekedjor och hantering av globala utmaningar, såsom klimatskydd, kräver hållbara och gemensamma lösningar som möjliggör spridning av ny teknologi och innovation. TTIP ger en unik möjlighet att vända den här utvecklingen genom att stegvis och på lång sikt få europeiska och amerikanska regler och standarder att samspela.

Kommerskollegiums nya rapport "From Competition to Convergence – TTIP and the Evolution of Global Standards" visar att onödiga regelskillnader mellan EU och USA kan förhindras genom TTIP. Samspelande europeiska och amerikanska regler och standarder kan också stödja globalt betydelsefulla lösningar genom framtagande av ändamålsenliga och effektiva regler och standarder.

I rapporten framhålls att ett gemensamt förfarande för att godta standarder bör övervägas. Detta för att skapa ett mellansteg mellan inhemsk och internationell standardisering, som idag saknas för europeiska och amerikanska standarder. Där skulle de båda parternas standarder kunna samordnas och utvecklas, så att de sedan kan bidra till att utveckla internationell standard på områden där det idag saknas.      

I rapporten tittar Kommerskollegium också på hur EU och USA:s standardiseringssystem förhåller sig till internationell standardisering, hur det hanterats i redan ingångna frihandelsavtal samt områden där det idag saknas former för regulativt samarbete.


Mer information


Läs rapporten From Competition to Convergence – TTIP and the Evolution of Global Standards

Frågor besvaras av Emanuel Badehi Kullander, Kommerskollegium
Tel: 08-690 49 29
E-post: emanuel.badeh...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies