Synpunkter på Single Market Act sammanställda

2011-03-28

Inremarknadsakten, eller Single Market Act, innehåller 50 förslag på åtgärder som ska förbättra samarbetet inom den inre marknaden. EU-kommissionen har genom en offentlig utfrågning samlat in synpunkter på förslagen från privatpersoner, företag och andra organisationer runt om i EU.

Prioriteringarna hos de olika intressenter som deltagit i den offentliga utfrågning skiljer sig åt. För att peka på några tydliga drag i resultatet kan nämnas att företag gärna prioriterar frågan om de små och medelstora företagens tillgång till kapital, branschorganisationer anser EU-patentet viktigast och privatpersoner lyfter fram åtgärder för bättre samråd och dialog med det civila samhället. Fackföreningar sätter respekten för de grundläggande sociala rättigheterna främst.

EU-kommissionens förslag till inremarknadsakt presenterades hösten 2010. Förslaget utarbetades efter lanseringen av den italienske professorn Mario Montis rapport ”En bättre fungerande inre marknad” från 2010 i vilken han konstaterar att det krävs en ny strategi för att på nytt lansera den inre marknaden.

Kommerskollegium gjorde en analys av förslaget till inremarknadsakten i ett separat yttrande som lämnades till regeringen i december 2010. Handelsaspekterna liksom effekterna på den inre marknadens sätt att fungera bedömdes ur ett tillväxt- , konkurrenskrafts- och företagarperspektiv.

Läs den första sammanställningen över svaren till det offentliga
samrådet här

Läs Kommerskollegiums yttrande här (PDF)

Läs professor Mario Montis rapport ”En bättre fungerande inre marknad” här (PDF)

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies