Statistik%202.jpg

Sveriges utrikeshandel starkt uppåt

2017-06-15

Under första kvartalet ökade värdet av Sveriges utrikeshandel mycket starkt. Exporten av varor ökade med 13 procent och importen med 14 procent jämfört med första kvartalet 2016. Ökningen gäller samtliga varugrupper. Tjänsteexporten ökade med 2 procent och tjänsteimporten med 9 procent. Det visar Kommerskollegiums rapport om Sveriges utrikeshandel första kvartalet 2017.

Värdet av varuexporten ökade till samtliga världsdelar förutom Afrika. Störst var exportökningen till Oceanen och Asien. Bland annat ökade exporten till Australien med 30 procent, exporten till Kina med 32 procent och till Japan med 48 procent.

Norge, Storbritannien och USA fortsätter att vara de länder som Sverige exporterar mest tjänster till, men av dessa länder är det bara exporten till Storbritannien som ökat, upp 13 procent. Storbritannien och USA är även de länder varifrån Sverige importerar mest tjänster. Tjänsteimporten från våra nordiska grannländer fick en tvåsiffrig ökning, Danmark upp 14, Finland 20 och Norge 25 procent.

I rapporten diskuteras också den senaste tidens utveckling av världshandeln. Denna har under en längre tid utvecklats svagare än den globala BNP-tillväxten, något som kommit att kallas "the global trade slowdown". De senaste fyra kvartalen har dock tillväxttakten för världshandeln varit starkare än den globala BNP-tillväxten. Huruvida detta innebär ett trendbrott återstår att se.

Till rapporten: Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar - Första kvartalet 2017

Frågor besvaras av:

Anna Graneli
Tel: 08-690 48 72
E-post: anna.g...@kommers.se

Camilla Prawitz
Tel: 08-690 48 52
E-post: camilla....@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies