Statistik.gif

Sveriges handel med USA och Kina ökade starkt

2015-06-18

Sveriges varuexport till USA ökade med 15 procent och varuimporten från Kina med 32 procent. Totalt ökade Sveriges export av varor och tjänster med 6,3 procent. Det framkommer i Kommerskollegiums rapport om den svenska utrikeshandeln första kvartalet 2015.

Både exporten och importen av varor ökade under första kvartalet med 4,9 procent jämfört med samma period 2014. Exporten av tjänster ökade med 16 procent och importen med 15 procent. Totalt exporterade Sverige varor till ett värde av 290 miljarder kronor och tjänster för 132 miljarder kronor. Importen av varor uppgick till 280 miljarder och tjänster importerades för 114 miljarder.

Slående är att värdeökningen av exporten är betydligt högre än den volymmässiga. Det gäller till exempel skogsvaror som backat 0,6 procent men trots det ökade värdet av exporten med 5,2 procent. Kraftigaste volymmässiga ökningen av importen stod energivarorna för. Men trots en ökning av import av råolja från Ryssland har den totala importen därifrån minskat i värde med 26 procent.

Nu liksom tidigare står EU och Europa för huvuddelen av Sveriges handel. Noterbart är dock att USA nu åter tillhör Sveriges fem viktigaste exportmarknader. Där är det framförallt en kraftig ökning av läkemedelsexporten som ligger bakom till den förhållandevis stora ökningen. Även olika typer av maskiner som används inom verkstadsindustrin har bidragit. Att Kina numera finns bland de fem länder varifrån Sverige importerar mest går inte att härleda till enstaka produkter – ökningen är relativt jämnt utspridd över alla typer av varor.

Mer information


Frågor besvaras av:

Simon Falck
Tel: 08-690 48 70
Epost: simon....@kommers.se

Petter Stålenheim
Tel: 08-690 48 49
E-post: petter.st...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies