Statistik.gif

Sveriges utrikeshandel första kvartalet 2014

2014-06-18

Sveriges export av varor och tjänster ökade med 4,6 procent och importen med 4,7 procent första kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period 2013. Det är framförallt tjänsterna som drivit på den positiva utvecklingen. Det framkommer i Kommerskollegiums rapport om Sveriges utrikeshandel första kvartalet 2014.

Sveriges export av varor ökade under kvartalet med 1,7 procent jämfört med första kvartalet 2013. Importen ökade samtidigt med 3,0 procent. Den svenska fordonsexporten bidrog starkt till exportökningen. Under kvartalet ökade exporten av personbilar med 14 procent. Personbilar stod även för en stor del av importökningen. Totalt ökade bilimporten med 21 procent jämfört med samma period 2013.

Tyskland och Norge var fortsatt Sveriges största exportmarknader och tog emot drygt 20 procent av Sveriges totala export. Exporten till Danmark ökade, med 8,3 procent. Den totala varuexporten ökade med 4,7 procent till länder inom EU och minskade till länderna utanför EU med 2,5 procent. Varuimporten ökade 2013 med 4,5 procent från andra EU-länder och minskade marginellt från länder utanför EU.

Tjänsteexporten ökade med 12 procent mellan första kvartalet 2013 och motsvarande kvartal i år. Tjänsteimporten ökade samtidigt med 9,7 procent. För både tjänsteexport och tjänsteimport stod data- och informationstjänster för den största ökningen.

Mer information

Läs rapporten Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar första kvartalet 2014

Frågor om rapporten besvaras av:
Petter Stålenheim, Kommerskollegium
Tel: 08 – 690 48 49
E-post: petter.st...@kommers.se

Kommerskollegiums handelsstatistiska faktablad finns på: www.kommers.se/statistikblad

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies