Statistik.gif

Sveriges utrikeshandel första halvåret 2014

2014-09-23

Sveriges export av varor och tjänster ökade med 3,2 procent och importen med 5,6 procent första halvåret 2014 jämfört med motsvarande period 2013. Det är framförallt tjänstehandeln som drivit den positiva utvecklingen. Detta framkommer i Kommerskollegiums rapport om Sveriges utrikeshandel första halvåret 2014.

Andra kvartalet 2014 fortsatte den svenska utrikeshandeln att långsamt återhämta sig trots en relativt svag ekonomisk utveckling för Sveriges större exportmarknader. Sveriges export av varor och tjänster ökade med 3,9 procent jämfört med andra kvartalet 2013. Importen ökade med 6,4 procent. Varuexporten ökade med 3,0 procent och varuimporten med 5,7. För tjänstehandeln ökade exporten med 5,8 procent och importen med 8,3 procent.

Första halvåret 2014 uppgick värdet av Sveriges varuexport till 563 miljarder kronor och varuimporten till 540 miljarder. Mellan första halvåren 2013 och 2014 ökade värdet på varuexporten med 2,4 procent och på varuimporten med 4,3 procent. De varugrupper som bidrog mest till den ökade varuexporten var livsmedel, mineralvaror och energivaror. Även exporten av person- och lastbilar ökade kraftigt. Samtidigt som varuexporten till USA ökade 11 procent minskade importen därifrån lika mycket.

Exporten av tjänster ökade första halvåret 2014 med 4,9 procent jämfört med första halvåret 2013. Tjänsteimporten ökade med 9,1 procent. Tjänsteexporten uppgick första halvåret 2014 till 267 miljarder och tjänsteimporten till 202 miljarder. Exportökningen berodde till stor del på ökad export till övriga nordiska länder.

Från sista december 2013 till utgången av juni 2014 ökade värdet på de utländska direktinvesteringstillgångarna i Sverige med 1,9 procent. Värdet på de svenska direktinvesteringstillgångarna i utlandet ökade under samma period med 3,8 procent. Sverige placerar sig på tionde plats både vad gäller de länder med störst utländska direktinvesteringar i det egna landet och direktinvesteringar i utlandet, i förhållande till BNP.

Mer information
Läs rapporten Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar första halvåret 2014

Petter Stålenheim
Tel: 08 – 690 48 49
E-post: petter.st...@kommers.se

Frågor om rapporten besvaras av:
Simon Falck
Tel: 08 – 690 48 70
E-post: simon....@kommers.se

Kommerskollegiums handelsstatistiska faktablad finns på: www.kommers.se/statistikblad

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies