Statistik.gif

Utrikeshandeln fortsätter minska trots tecken på ekonomisk ljusning

2013-09-19

Sveriges export av varor och tjänster minskade med 7,0 procent och importen med 6,9 procent första halvåret 2013 jämfört med motsvarande period 2012. Trots en positiv ekonomisk utveckling i Sveriges huvudsakliga exportmarknader fortsatte Sveriges export att minska. Det framkommer i Kommerskollegiums rapport om Sveriges utrikeshandel första halvåret 2013.

Första halvåret 2013 minskade Sveriges export av varor med 9,7 procent jämfört med motsvarande period 2012. Importen minskade med lika mycket.

Varuexporten har haft en negativ utveckling under flera kvartal och började dyka ordentligt andra halvåret 2012. Tjänsteexporten har hittills fortsatt att utvecklas positivt under den nuvarande krisen, men första halvåret 2013 minskade den något.

Exporten av varor till andra EU-länder minskade 9,3 procent och till länderna utanför EU med 10,2 procent.

De flesta stora varugrupper drabbades under perioden av nedgång både när det gäller export och import. Undantagen var livsmedel och läkemedel där exporten, liksom under finanskrisen 2008/2009, fortsatte att öka.

Sveriges export av tjänster minskade under första halvåret 2013 med 0,2 procent, medan importen av tjänster ökade med 1,9 procent.

 

Mer information

Läs rapporten Sveriges handel med varor och tjänster samt direktinvesteringar första halvåret 2013

Frågor om rapporten besvaras av
Anna Graneli, Kommerskollegium
Tel: 08 – 690 48 72
E-post: anna.g...@kommers.se

Petter Stålenheim, Kommerskollegium
Tel: 08 – 690 48 49
E-post: petter.st...@kommers.se

Kommerskollegiums handelsstatistiska faktablad finns på: www.kommers.se/statistikblad

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies