jordglob2.jpg

Sveriges utrikeshandel ett klick bort

2013-01-09

Hur stor är Sveriges handel med Norge, Japan, Brasilien, Sydafrika eller kanske Nordamerika? Vilka är de stora export- och importprodukterna i handeln med respektive land? Svaret på de här frågorna och många andra hittar du i Kommerskollegiums handelsstatistiska faktablad som nu finns tillgängliga via webben www.kommers.se/statistikblad.

Bladen går att läsa på dator, läsplatta eller i mobilen. Eftersom bladen finns tillgängliga som pdf-filer går det även att ladda ner de faktablad man behöver i de fall man vet att man kommer ha svårt att koppla upp sig under en viss tid.

Faktabladen, som tidigare bara funnits tillgängliga på förfrågan, visar Sveriges export och import med varje enskild svensk handelspartner och för ett antal regionala grupperingar. Förutom Sveriges totala export och import med landet eller regionen visar bladen även hur handeln fördelas mellan olika varugrupper, vilka varor som är viktiga i handeln med landet/regionen i fråga samt hur betydelsefull landet/regionen är som svensk handelspartner.

Mer information:

Frågor om de handelsstatistiska faktabladen besvaras av Petter Stålenheim, Kommerskollegium
E-post: petter.st...@kommers.se
Telefon: 08-690 48 49

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies