Statistik.gif

Sveriges utrikeshandel 2014

2015-03-18

Sveriges export av varor ökade med 3,1 procent och exporten av tjänster med 8,4 procent år 2014 jämfört med år 2013. Därmed har exporten ökat varje kvartal i två år. Även importen fortsatte att öka under 2014. Uppgången blev 6,3 procent för varuimporten och 14 procent för tjänsteimporten. Det visar Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel för helåret 2014.

Stora exportökningar har skett i varuhandeln med Storbritannien, upp 13 procent, som därmed blivit Sveriges tredje största exportmarknad efter Norge och Tyskland. Även exporten till USA ökade kraftigt, med 12 procent. Totalt ökade Sveriges varuexport till övriga EU-länder med 4 procent medan handelsutvecklingen med Norge stannade på 1 procent.

Importen från EU-länderna ökade med totalt 6 procent medan importen från USA slutade på minus 2 procent. Varuimporten från Ryssland ökade med 19 procent. Det är framförallt importen av rysk råolja som ökat kraftigt. Ryssland står nu för 48 procent av Sveriges totala import av råolja.

I rapporten analyserar Kommerskollegium också utvecklingen av direktinvesteringar. Svenska direktinvesteringstillgångar utomlands ökade med 9 procent medan utländska tillgångar i Sverige minskade med 0,5 procent.

Till rapporten Sveriges utrikeshandel 2014

Frågor om rapporten besvaras av:

Petter Stålenheim
Tel: 08 – 690 48 49
E-post: petter.st...@kommers.se

Kommerskollegiums handelsstatistiska faktablad är nu uppdaterade med statistik för helåret 2014. Där går det att få fram Sveriges handel med enskilda länder eller regioner. Statistikbladen finns tillgängliga här: www.kommers.se/statistikblad

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies