Statistik.gif

Sveriges utrikeshandel 2013

2014-03-17

Sveriges export av varor och tjänster minskade med 4,2 procent och importen med 4,3 procent 2013 jämfört med 2012. Periodens negativa utveckling mattades av något under årets andra hälft. Det framkommer i Kommerskollegiums rapport om Sveriges utrikeshandel 2013.

Sveriges export av varor minskade under året med 6,7 procent jämfört med 2012. Importen minskade samtidigt med 6,4 procent. Exporten av varor till andra EU-länder minskade 5,6 procent och till länderna utanför EU med 8,2 procent. Varuimporten minskade 2013 med 4,3 procent från andra EU-länder och med 11 procent från länder utanför EU.

Varuexporten har haft en negativ utveckling sedan slutet av 2011 men mycket tyder på att exporten börjar återhämta sig. Exporten av varor visade en positiv utveckling såväl i december 2013 som i januari 2014.

Till skillnad från varuexporten har tjänsteexporten stadigt utvecklats positivt och ökade med 2,1 procent under året. Tjänsteimporten ökade 2013 med 2,0 procent.

Norden är nu Sveriges viktigaste exportmarknad. Norge är Sveriges största marknad, Finland tredje största och Danmark den fjärde största. Tyskland är, liksom 2012, Sveriges näst största marknad för export av varor och största leverantörsland när det gäller import.

De flesta stora varugrupper drabbades under perioden av nedgång både när det gäller export och import. Undantagen var livsmedel där exporten, liksom under finanskrisen 2008/2009, fortsatte att öka. Sista kvartalet 2013 ökade såväl export som import av fordon. Ökningen i exporten av lastbilar och personbilar var särskilt stor och uppgick till 33 respektive 31 procent.

Mer information

Läs rapporten Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Frågor om rapporten besvaras av:
Petter Stålenheim, Kommerskollegium
Tel: 08 – 690 48 49
E-post: petter...@kommers.se

Kommerskollegiums handelsstatistiska faktablad finns på: www.kommers.se/statistikblad

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies