gront_ljus.jpg

Sveriges utrikeshandel 2011 ökad handel trots svagt avslut

2012-03-16

Sveriges varuhandel, såväl export som import, ökade med sju procent vardera för helåret 2011. För sista kvartalet 2011 minskade dock exporten något. Det visar Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel under 2011.

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar – Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2011Totalt ökade både exporten och importen av varor med sju procent jämfört med 2010. Värdet på handeln är nu högre än den tidigare toppnivån från 2008. Efter att ha ökat kraftigt under första kvartalet bromsade varuexporten in under andra och tredje kvartalen för att under sista kvartalet minska med 1,5 procent. Handeln med Ryssland ökade markant. Exporten dit ökade med 33 procent och importen med 25 procent. Även handeln med andra Östersjöländer ökade kraftigt.Både tjänsteexport och tjänsteimport ökade med drygt fyra procent under 2011.

Ett särskilt kapitel i rapporten behandlar skuldkrisens inverkan på handelsutvecklingen.

Mer information

Rapport: Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar – Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2011 Ladda ner (PDF)

Frågor besvaras av Petter Stålenheim, Kommerskollegium 
Tel:08-690 48 49
E-post:petter.st...@kommers.se 

Olle Grünewald, Kommerskollegum 
Tel:08-690 48 73
olle.gr...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies