Sverige-Norge.jpg

Sveriges handel med Norge
– grannhandel med förhinder?

2013-04-09

Det är enkelt att handla med Norge, jämfört med många andra länder utanför EU. Trots det tycker många svenska företag och privatpersoner att handel med Norge är krångligt. Det handlar till viss del om en förväntan att det "borde vara" lika enkelt att handla med vår granne Norge som med EU-länderna Danmark eller Finland, men det finns också verkliga hinder för handeln.

Kommerskollegium diskuterar i en ny utredning vilka möjligheter som finns att angripa hinder och ger en beskrivning av vilka forum som kan användas för att förebygga hinder för handeln mellan Sverige och Norge. Det finns bland annat ett flertal informationstjänster som kan öka företags kunskap om handelsvillkor, mötesplatser för samarbete såsom Nordiska Ministerrådet, och nätverk för problemlösning på EU:s inre marknad, till exempel Solvit.

Eftersom Norge inte är med i EU:s tullunion passeras en gräns vid export och import. Det innebär administration, betalning av moms och i vissa fall tull. Genom EES-avtalet är Norge en del av EU:s inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. Jordbruks- och livsmedelsprodukter är undantagna från den fria rörligheten.

I studien ingår en kartläggning av hinder som svenska företag och arbetstagare upplever i handeln med Norge. De handelshinder som lyfts fram i studien är krångliga tullprocedurer, hindrande momsregler, höga och oförutsägbara tullar för jordbruks- och livsmedelsprodukter, skillnader i nationella tekniska regler, hinder för personrörlighet samt hinder för e-handel.

Mer information:

Frågor om utredningen besvaras av:
Malin Ljungkvist, Kommerskollegium
E-post: malin.lj...@kommers.se
Tel: 08-690 48 71

Sofia Persson, Kommerskollegium
E-post: sofia.p...@kommers.se
Tel: 08-690 48 32

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies