apelsiner.jpg

Sverige motverkar aktivt omotiverade handelshinder

2016-06-13

Under det gångna året har Sverige reagerat på totalt 10 utländska förslag till nationella tekniska regler vilket är mer än en tredubbling jämfört med föregående år. Kollegiets strategiska arbete med att informera och uppmuntra myndigheter och näringsliv till att delta i det europeiska remissförfarandet har således fått mycket god effekt. Det visar Kommerskollegiums årsrapport.

Proceduren förebygger omotiverade handelshinder och det är därför det är så viktigt att både myndigheter och företag är engagerade och insatta, säger Linda Bodén, utredare på Kommerskollegium.

Kommerskollegium har sammanställt statistik och analyserat det gångna årets anmälningar inom det europeiska remissförfarandet som anmälningsproceduren enligt direktiv (EU) 2015/1535 utgör.

I rapporten identifierar kollegiet även ett antal trender inom anmälningsproceduren. De tydligaste trenderna är förslag med syftet att främja konsumtion av inhemska varor och digitalisering av den inre marknaden. Bland annat ville Bulgarien att enbart bulgariska råvaror skulle få serveras i bulgariska daghem och skolor. Litauen föreslog en ursprungsmärkning på mjölkprodukter "Lithuanian milk". I båda fallen hävdade Sverige i sin reaktion att länderna inte kunde visa upp objektiva motiverade skäl till varför deras livsmedel skulle ha högre kvalitet än livsmedel i andra länder.

I Sverige är det Kommerskollegium som tar emot och utreder utländska anmälningar för att se om Sverige bör reagera men också de svenska myndigheternas anmälningar hanteras av kollegiet.

EU-kommissionen tog förra året emot 776 anmälningar av nya nationella förslag till tekniska regler. Sverige hör till dem som anmäler flest förslag till tekniska regler, förra året 32 stycken. Storbritannien toppar med sina 79 anmälningar, därefter följer Frankrike (69), Tyskland (61) och Nederländerna (44). Det är viktigt att länderna anmäler förslag till nationella tekniska regler annars får regeln inte tillämpas och göras gällande mot enskilda.

Mer information


Läs Årsrapport 2015: Anmälningsproceduren enligt direktiv (EU) 2015/1535

Frågor besvaras av Linda Bodén

Tel: 08-690 48 63, 073-424 48 63
E-post: linda....@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies